Kilka słów o mnie

22 października 2014
Szanowni mieszkańcy Gminy Bełżec

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Bełżec, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych a w szczególności tym, którzy okazali mi zaufanie i po raz kolejny powierzyli mi funkcję Wójta Gminy. Dziękuję również za oddanie głosów na kandydatów na radnych do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Państwa udział w wyborach jest wyrazem zainteresowania, zaangażowania i troski o losy naszego wspólnego dobra jakim jest – Gmina Bełżec.

Jeszcze raz bardzo dziękuje za zaufanie i poparcie!
Andrzej Adamek

Andrzej Adamek - Kandydat na Wójta Gminy BełżecCzas jest tym co upływa najszybciej i niestety nie da się go zatrzymać. Doskonale pamiętam jak przed czterema laty przedstawiałem swój program wyborczy, który był bardzo ambitny i przez wielu uznawany za nierealny (dostępny na stronie http://www.andrzejadamek.info/index.php?wybory2010).

Dzisiaj również przedstawię Państwu swoje dokonania obecnej kadencji 2010-2014 i zamiary na przyszłość. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi materiałami w celu oceny mojego zaangażowania i dotrzymywania słowa i obietnic złożonych przed czterema laty.
Niewiele zmieniło się od ostatniego okresu - wiele lat aktywnie uczestniczyłem i nadal uczestniczę w życiu społecznym Naszej Gminy. Od 1993 roku byłem Sołtysem w Kolonii-Szalenik. Czuję się społecznikiem, w latach 1982-1989 organizowałem życie kulturalne i sportowe w Bełżcu organizując zabawy dyskoteki i festyny połączone z obchodami dnia naszej miejscowości.
W tej działalności uczestniczyła również wspaniała młodzież skupiona w Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1973 roku zostałem członkiem Ludowych Zespołów Sportowych najpierw jako junior a później senior reprezentowałem barwy „ORKANA”. Moja przygoda z piłką nie skończyła się z chwilą zakończenia kariery piłkarskiej w 1999 r., ale trwa nadal już nie jako piłkarza ale działacza naszego klubu. Byłem jednym z inicjatorów modernizacji płyty stadionu przy ul. Zamojskiej oraz budowy boiska sportowego przy ulicy Czarnieckiego gdzie większość prac wykonywana była w czynie społecznym przez młodzież, sportowców i młodzież szkolną. Sialiśmy na boisku szkolnym i dalej zamierzam wspierać sport w naszej gminie.

Ponadto:
W dalszym ciągu aktywnie wspomagam Stowarzyszenie Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim poprzez pomoc prawną w sprawach np. zmiany niekorzystnej interpretacji przez rząd prawa w sposobie uzyskiwania przez rolników rent strukturalnych, byłem jego sekretarzem a od trzech lat jestem Prezesem Stowarzyszenia wprowadzając do kalendarza imprez Powiatowy Piknik Sołtysów, który odbywał w tym roku już poraz VI w Telatynie. Ponadto sołtysów naszego powiatu prowadzę corocznie 16 lipca na pielgrzymkę Sołtysów w Nabrożu.

Dalej współpracuję ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, co skutkuje pomocą w organizowanych wyjazdach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do miejsc wypoczynku poza miejscem zamieszkania (np. Okuninka, Zakopane i nad morze).Natomiast w tym roku organizowaliśmy obchody 85 –lecie powstania ZMW w Przeorsku.

Przez ponad siedem lat pracowałem w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim gdzie nabyłem potrzebne doświadczenie w zarządzaniu jednostkami administracji samorządowej. Co było bardzo przydatne w kierowaniu gminą przez ostatnią kadencję. Po dwóch kadencjach mogę powiedzieć, że był to jeden z najważniejszych okresów mojego Oddając na mnie głos masz gwarancję na realizację zadań stawianych przez mieszkańców naszej gminnej społeczności. Stawiam na młodość, doświadczenie oraz na dążenie do profesjonalizmu w pracy. Pozdrawiam moim mottem wyborczym - „Skuteczny w działaniu i zarządzaniu”

Zapraszam do zapoznania się z moim programem wyborczym.

Z wyrazami najwyższego szacunku - Andrzej Adamek